Kerst tekst Bijbel

Kerstmis is een Christelijk feest. Samen met je vrienden en familie lekker rond de tafel eten, samen de kerstboom optuigen en uit de Bijbel lezen. Kerst is ook bij uitstek een feest om stil te staan bij de Bijbel. Lees in dit artikel meer over de teksten voor de kerst, wat leuk kan zijn op een kerstkaart.

Maak hieronder je keuze en bekijk de teksten:
Kerst teksten & Kerstwensen
Alle kerst teksten
Kerstkaarten
* Door hierboven of hieronder te klikken word je doorverwezen naar Greetz
 • Kerstteksten, wensen en spreuken!
 • Kerstkaartjes met voorbeelden
 • Bekijk ook de meest gebruikte teksten voor 2023 - 2024!

MEEST GEKOZEN Greetz kerstteksten >>

Lees eens een aantal mooie pagina’s uit deze Bijbelse kerst teksten aan elkaar voor tijdens het eten. Met kerst worden er heel veel Bijbelse teksten verteld. Bijbelse teksten vertellen het verhaal van de geboorte van Jezus. Dit is een mooi Bijbels verhaal. Een kerstkaartje kun je versturen met een Bijbelse kerst tekst of een spreuk erop. Dit zijn mooie kerst teksten uit de Bijbel met een diepe betekenis.

Hieronder staat een verzameling van de mooiste kerst teksten uit de Bijbel en mooiste Bijbelse kerst teksten. Bekijk de teksten op deze pagina en gebruik ze op uw eigen kerstkaartjes. Maak kerst extra speciaal met een passende Bijbelse kerst tekst.

Kerst tekst Bijbel voor op een kaartje
Kerst tekst Bijbel voor op een kaartje (Greetz.nl)

Kerst tekst Bijbel voor op een kaartje:

 • En de engel zei tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagen.
 • Er was die nacht geen kerstdiner
  en ook geen boom met lichtjes.
  Er was die nacht bij ‘t licht der maan
  een stil gerucht een kreet, geschrei.
  Een kindje in doeken.
  Je zag slechts Zijn gezichtje.
  God had tot hen gesproken door een kind.
 • Kerstmis is een feest dat wij met ons allen willen vieren
  Te midden van onze geliefden en onze dieren
  Het bewust zijn van al het goede wat God ons geeft
  En van al het moois wat men heeft beleefd
  Zonder een woord te zeggen weten wij van elkaar
  Dit gevoel van Geluk vieren wij ieder jaar
 • De stilte van kerst
  maakt ons oprecht dankbaar voor
  het voorbije jaar
  het onbekende van nieuwjaar
  geeft hoop met God in ons midden

Veel warmte met kerst
vertrouwen en gezelligheid
voor het nieuwe jaar
veel liefde en geborgenheid
zoals Jezus ons heeft voorgeleefd

Kerstkaartekst

Kerst tekst uit de Bijbel

 • Verstillen met kerst
  dankbaar voor Gods liefde in
  de warme vriendschap
  die ik van jullie ontving
  een gelukkig nieuwjaar dat
  puur, echt en oprecht zal zijn
 • Er is heel veel om
  dankbaar voor te zijn als
  Jezus woont in je hart
  met kerst en nieuwjaar dank ik
  jullie voor onze vriendschap
 • Er is heel veel om
  dankbaar voor te zijn als
  Jezus woont in je hart
  met kerst en nieuwjaar dank ik
  jullie voor onze vriendschap
 • De stilte van kerst
  maakt ons oprecht dankbaar voor
  het voorbije jaar
  het onbekende van nieuwjaar
  geeft hoop met God in ons midden
 • Veel warmte met kerst
  vertrouwen en gezelligheid
  voor het nieuwe jaar
  veel liefde en geborgenheid
  zoals Jezus ons heeft voorgeleefd
Kersttekst
Bron: Greetz.nl

Kerst gedicht uit de Bijbel voor 2023 – 2024

 • We wensen je van harte…
  De kunst om de liefde
  Nooit buiten spel te zetten
  In iedere ademtocht
  Het zoeken naar vrede
  Dit zijn onze wensen voor
  Een hartverwarmende Kerst
  En een heel goed 2024
 • Wij wensen jullie een kerst vol vrede
  en een jaar zonder verdriet of tegenslag
  Mogen de dagen, weken, maanden gevuld zijn
  met liefde en een lach.
  Dat vrede jullie deel mag zijn
  voorspoed, liefde, harmonie
  mogen uren, dagen, maanden
  worden tot een symfonie

Meer Christelijke kerstteksten

Kerst, het feest van de geboorte van Jezus Christus, wordt vaak gevierd met het lezen van passages uit de Bijbel die de betekenis van deze heilige gebeurtenis benadrukken. Hier zijn voorbeeldzinnen gebaseerd op bijbelteksten die vaak tijdens de kerstperiode worden gelezen:

 1. Lucas 2:10-11 “En de engel zei tegen hen: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.'”
 2. Mattheüs 1:23 “Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.”
 3. Jesaja 9:6 “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”
 4. Johannes 1:14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”
 5. Micha 5:2 “En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen.”
 6. Lukas 2:14 “Eer aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen.”
 7. Mattheüs 2:1-2 “Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: ‘Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem te aanbidden.'”
 8. Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
 9. Galaten 4:4-5 “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.”
 10. Jesaja 7:14 “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.”
 11. Mattheüs 2:10-11 “Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Hem. En zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken van goud, wierook en mirre.”
 12. Johannes 8:12 “Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.'”
 13. Lukas 1:30-33 “En de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.'”
 14. Lukas 2:29-32 “Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: een Licht om de heidenen te verlichten en om de heerlijkheid van Uw volk Israël te zijn.”
 15. Mattheüs 1:21 “En zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.”
 16. Lukas 2:13-14 “En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: ‘Eer aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen!'”
 17. Johannes 14:6 “Jezus zei tegen hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.'”
 18. Mattheüs 2:13-15 “Toen zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: ‘Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om het om te brengen.'”

Hierboven vind je de mooiste Bijbelse kerst teksten voor op een kaartje. Deze teksten kunt u gebruiken om een liefdevolle en mooie kerstkaart te sturen naar al uw geliefden. Delen van de pagina stellen wij op prijs.

Last updated: dinsdag 28 november 2023

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*